Waarom is samenwerken met de VP als rentmeester voor U de beste oplossing?

Het is ons streefdoel om uw vastgoed duurzaam te beheren. Als rentmeester waken wij over uw rendement. In de praktijk stellen we vast dat bepaalde eigendommen na een aantal jaren moeilijker of aan een lagere prijs verhuurd worden.

Buiten het dagelijks beheer, waarin we alle zorgen van U overnemen, werken wij voor onze klant een strategie en meerjarenplan uit waarin toekomstige noodzakelijke kosten worden begroot zodat U niet voor verrassingen komt te staan. Ons professioneel beheer resulteert in een optimale waarde en rendement van uw eigendom of vastgoedportefeuille. Op een transparante manier wordt U periodiek op de hoogte gehouden en bij aankoop van nieuw vastgoed kan U rekenen op ons professioneel advies!

Hoe kunnen wij U helpen? Wij nemen alle zorgen van U over!

Zorgeloos verhuren, zonder stress…het is de droom van iedere eigenaar-verhuurder.

In de praktijk is er bezorgdheid onder de verhuurders. We horen vaak het volgende: “Verhuren, het is ook iets..wat als de huurder mijn woning afbreekt of wat als er niet meer betaald wordt? Wat dan? Krijg ze dan nog maar eens buiten…”

Met de Vastgoedpartner als rentmeester kan U gerust ontzorgen en tijd maken voor andere zaken. Ons takenpakket is zeer compleet. We zorgen voor een volledig administratief-financieel, alsook technisch beheer en we zorgen voor een optimaal rendement op langere termijn.

Praktisch, hoe werken wij?

Bij aanvang maken we eerst een grondige analyse van uw eigendom(men) voor verhuur. Wij gaan ter plekke en maken kennis met uw huurder en maken meteen de nodige afspraken. We bekijken of er herstellingen dienen te worden ingepland op korte of langere termijn. Indien nodig zoeken we een geschikte huurder voor uw pand. Na opmaak van ons administratief dossier zijn we klaar om alle beslommeringen van U over te nemen en kunnen we starten met onze kerntaken.

Administratief en financieel beheer

Volgende taken behoren tot ons administratief en financieel beheer:

 • opvolging van lopende en nieuwe huurovereenkomsten
 • briefwisseling indexatie
 • opvolging einde huurovereenkomst
 • dossieropvolging problematische huurders
 • innen en beheer van huurgelden en huurwaarborgen

 • innen en betalen van kosten en lasten m.b.t. het beheerde patrimonium

 • maandelijks doorstorten van saldo huurgelden met toelichtende staat

Hierbuiten zorgen wij ook voor het technisch beheer, het lange termijn & rendementsbeheer.

Technisch beheer

Volgende taken behoren tot ons technisch beheer:

 • analyse offertes en coördinatie onderhouds- en herstellingswerken
 • periodieke bouwtechnische diagnose

 • opvolging wettelijk verplichte keuringen installaties

 • opvolging onderhoudscontracten

 • dringende en noodzakelijke werken

 • strikt kostenbeleid

Hierbuiten zorgen wij ook voor het administratief & financieel beheer en het lange termijn & rendementsbeheer.

Lange termijn & rendementsbeheer

Volgende taken behoren tot ons lange termijn & rendementsbeheer:

 • previsie & doelstellingen onroerend vermogen op middellange en lange termijn
 • renovatiebeleid en meerjarenplanning bestaande portefeuille

 • advies en ondersteuning bij aankoop van nieuw vastgoed

 • advies en organisatie van de verkoop van uw bestaand vastgoed

 • periodieke evaluatie en bespreking met de klant met stand van zaken

Hierbuiten zorgen wij ook voor het administratief & financieel beheer en het technisch beheer.

Wenst u meer informatie?

  Ik wens gecontacteerd te worden m.b.t. het opmaken van een asbestattest

  Ik wens offerte te ontvangen voor het privaat beheer (rentmeesterschap) van mijn eigendom(men)